Λογαριασμοί εντύπων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να συνδέσετε τους λογαριασμούς της λογιστικής με τα φορολογικά έντυπα και συγκεκριμένη κατηγορία του εντύπου.

 Επιλογή εντύπου: Εισάγετε το έντυπο που θέλετε να συνδέσετε με το λογαριασμό επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές (περιοδική ΦΠΑ, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης Β.2.1, αποτελέσματα χρήσης Β.2.2, και Ε20/Ε21/Ε31) του σχετικού πίνακα. Στην συνέχεια επιλέξτε την μεταβλητή που θα συμμετάσχει στο έντυπο λογιστικής επιλέγοντας από τον σχετικό εμφανιζόμενο πίνακα.
 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού λογιστικής που θα συνδεθεί με την μεταβλητή του εντύπου που επιλέξατε.
 Περιγραφή λογαριασμού: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του λογαριασμού.
 Ενημέρωση: Δηλώστε τον τρόπο που θα επηρεάσει ο λογαριασμός λογιστικής την αξία της μεταβλητής του εντύπου που επιλέξατε.

.

.