Στατιστική κατά είδος /πελάτη (αναλυτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων των πελατών κατά είδος. Τα στοιχεία που προβάλλονται ανά είδος αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή του
 τον κωδικό και την επωνυμία των πελατών
 τα παραστατικά που αφορούν κάθε πελάτη και για κάθε παραστατικό: την ημερομηνία, τον κωδικό παραστατικού και κίνησης, τον αποθηκευτικό χώρο, την αιτιολογία, την τιμή, το ποσοστό έκπτωσης, την συνολική ποσότητα και αξία
 την συνολική ποσότητα και αξία όλων των πελατών.

.