Επιστροφή υπολοίπων από φορτηγό

Η εργασία σχετίζεται με την διαδικασία της φορητής τιμολόγησης όταν αυτή αφορά τιμολόγηση επί αυτοκινήτου. Καθορίστε την σειρά, την ημερομηνία, τον από και σε αποθηκευτικό χώρο. Αν επιλέξετε αναλυτική επιλογή ειδών, στο επόμενο βήμα η επιλογή και αποεπιλογή των ειδών γίνεται με το πλήκτρο [Space]. Με [F2] μπορείτε να μεταβάλλετε την ποσότητα των ειδών. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

Η ερώτηση «Επιπλέον παραστατικό φόρτωσης» αφορά την δημιουργία παραστατικού φόρτωσης με τα ίδια είδη σε επόμενη ημερομηνία.

.