Λογαριασμοί εξόδων αγορών

Χρησιμοποιήστε την εργασία, για να αντιστοιχίσετε τα έξοδα αγορών με λογαριασμούς λογιστικής ή τμήμα αυτών.

Αρχικά επιλέγετε το έξοδο αγορών ή την κατηγορία συναλλαγών. Συνεχίστε με την εισαγωγή του λογαριασμού λογιστικής αγορών που αντιστοιχεί στο έξοδο καθώς και του λογαριασμού λογιστικής του Φ.Π.Α. αγορών, εφόσον το έξοδο έχει Φ.Π.Α..

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση». Για έξοδο από την εργασία χωρίς αποθήκευση των δεδομένων επιλέξτε «Ακύρωση».

.

.