Κωδικοί Δ.Ο.Υ.

Η εφαρμογή παρουσιάζει πίνακα με τα γραφεία των Δ.Ο.Υ., τον οποίο μπορείτε να μεταβάλλετε. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία».

Για την καταχώρηση μιας νέας εγγραφής είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού, της περιγραφής και του επίσημου κωδικού της Δ.Ο.Υ.. Προαιρετική είναι η συμπλήρωση των πεδίων που αναφέρονται στα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας της.

Επόμενο

Τράπεζες