Ταμειακά έξοδα

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τα έξοδα που επιβαρύνουν τις ταμειακές συναλλαγές.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε έξοδο είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του εξόδου.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία του εξόδου.
 Τρόπος υπολογισμού: Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται η επιβάρυνση κατά τη συναλλαγή επιλέγοντας από τις παρακάτω διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Δίνεται κατά την τιμολόγηση
 Αξία x Συντελεστής /100
 Συντελεστής: Ορίστε την αξία της επιβάρυνσης χωρίς ΦΠΑ.
 Λογαριασμοί: Εισάγετε τον κωδικό Γενικής Λογιστικής που σχετίζεται με την επιβάρυνση.

.