Μαζική σύνθεση ειδών σετ

Η εργασία δημιουργεί τις κινήσεις των ειδών σετ και των συστατικών αυτών, όταν αυτές δεν έχουν δημιουργηθεί αυτόματα κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγοράς / πώλησης. Με την χρήση των φίλτρων καθορίζετε τις κινήσεις των ειδών που θα ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της εργασίας και αν επιθυμείτε να γίνει ενημέρωση των ήδη ενημερωμένων κινήσεων.

.