Μη κινηθέντες λογαριασμοί

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των μη κινηθέντων λογαριασμών των Εσόδων – Εξόδων. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή, ο τύπος λογαριασμού και η ημερομηνία της τελευταίας κίνησης. Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Καρτέλες