Παραγωγή αρχείων

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 11.jpg

 

 

 

 

 

Η εργασία συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραγωγή των αρχείων ΜΥΦ (συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών).

 Παραγωγή αρχείων: Επιλέγετε ποιας κατηγορίας συναλλασσομένων τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στις καταστάσεις.
 Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ: Ορίζετε αν θα γίνετε έλεγχος της ορθότητας του ΑΦΜ των συναλλασσομένων.
 Στοιχεία λιανικής ανά ταμειακή: Δηλώνετε αν τα στοιχεία λιανικής θα παρουσιάζονται ανά ταμειακή.
 Τιμολόγια μη υπόχρεων πελατών σε λιανικές πωλήσεις: Ορίζετε αν στις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται και τα τιμολόγια σε ιδιώτες που αφορούν πωλήσεις λιανικής.

.