Κωδικοί Barcode

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των barcodes των ειδών. Προβάλλονται οι κωδικοί barcodes, οι κωδικών και οι περιγραφές των ειδών των barcodes, ο τύπος του barcode και αν το barcode είναι το βασικό.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.