Προβολή αρχείο GDATA

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή αρχείο GDATA που εισάγατε. Καθορίζετε το αρχείο που θα προβληθεί και επιλέγετε «Εκτέλεση».

.