Στατιστική δαπανών

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων του εξοπλισμού.

.

.

Για κάθε εξοπλισμό προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, ο τύπος, το είδος του συσχετισμού, το πρόσωπο που συνδέεται και η παρατήρηση. Για κάθε δαπάνη του εξοπλισμού προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα, η αξία, η αξία ΦΠΑ και η συνολική αξία.

Ο κωδικός του εξοπλισμού και της δαπάνης λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο δαπανών