Αποσβεσμένα πάγια

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αποσβεσμένων παγίων. Καθορίζετε τα πάγια, τις κινήσεις παγίων που θα ληφθούν υπόψη και τον τύπο αποσβέσεων. Για κάθε οντότητα των παγίων προβάλλονται τα στοιχεία κινήσεων (ημερομηνία, παραστατικό, κωδικός κίνησης, αιτιολογία και αξία), η ποσότητα και η αξία ένταξης, μειώσεων, και απωλειών, ηναξία αποσβέσεων και η αναπόσβεστη αξία.

.

Προηγούμενο

Καρτέλες