Εφαρμογή νέων συντελεστών ΦΠΑ

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εφαρμογή των νέων συντελεστών ΦΠΑ ειδών και υπηρεσιών σε ποσοτικά παραστατικά πωλήσεων και αγορών (δελτία αποστολής, παραγγελίες κτλ). Καθορίζετε αν τα παραστατικά αφορούν πωλήσεις ή αγορές και αν οι αλλαγές συνδέονται με είδη ή υπηρεσίες.