Συναλλαγματικές διαφορές

Η εργασία υπολογίζει με την τελευταία ημερομηνία της χρήσης τις συναλλαγματικές διαφορές των παραστατικών πώλησης. Η εφαρμογή δημιουργεί όλες τις απαραίτητες κινήσεις για τις διαφορές που προκύπτουν λόγω των διακυμάνσεων των ισοτιμιών.

.