Αντιστοιχίσεις κινήσεων

Η εργασία προβάλει τις αντιστοιχίσεις των κινήσεων των παγίων που προέρχονται από τους μετασχηματισμούς των παραστατικών πώλησης / αγορών. Για προβολή των στοιχείων μιας κίνησης επιλέγετε «Στοιχεία».

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.pdf.png

.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται αφορούν τον κωδικό και την περιγραφή του παγίου, το παραστατικό, την ημερομηνία και την ποσότητα εισαγωγής και εξαγωγής του παγίου, την ποσότητα κάλυψης και τον τύπο αντιστοίχισης.

.

.