Μοντέλα κατανομής

Με την συγκεκριμένη εργασία ορίζετε τα μοντέλα κατανομής που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ποσοστιαίας κατανομής των προϋπολογιστικών μεγεθών που αφορούν τα είδη, τις υπηρεσίες, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους πωλητές.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την εγγραφή ενός μοντέλου κατανομής αρχικά εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή. Συνεχίστε στην «Ανάλυση» δηλώνεται για κάθε περίοδο το ποσοστό κατανομής του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100 η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα

Προηγούμενο

Στρογγυλοποιήσεις