Τεχνικά θέματα

Παρακάτω παρουσιάζονται τεχνικά θέματα του Capital.

.

Διαχείριση κοινόχρηστου φακέλου όταν ο XServer «τρέχει» σαν υπηρεσία

.

Η εφαρμογή αποθηκεύει τις διαδρομές με τα ονόματα των αρχείων που περιέχουν τις εικόνες / έγγραφα και όχι το περιεχόμενο τους.

.

Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να βλέπουν τον κοινόχρηστο φάκελο με το ίδιο όνομα, πχ X:\SharedImages.

.

Αυτό σημαίνει ότι οι εικόνες / έγγραφα θα πρέπει να βρίσκονται σε κάποιο φάκελο που να έχει πρόσβαση ο χρήστης που εκτελεί την εφαρμογή XServer στον server καθώς και οι χρήστες στους σταθμούς εργασίας που εκτελούν τον client της εφαρμογής.

.

Όταν ο XServer εκτελείται σαν service τότε δεν έχει τρέξει το log on script του χρήστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση στο κοινόχρηστο φάκελο η εφαρμογή.

.

Για να δώσουμε πρόσβαση στο κοινόχρηστο φάκελο, αν αυτός βρίσκεται στον υπολογιστή που είναι εγκατεστημένος ο XServer, θα πρέπει να εκτελέσουμε την εντολή «SUBST», ενώ αν βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστή την εντολή «NET USE».

.

Αυτό μπορεί να γίνει με μία προγραμματισμένη εργασία (scheduled task) η οποία θα εκτελείτε κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σαν χρήστης «SYSTEM».

.

Ανοίγετε την εφαρμογή «Χρονοπρογραμματισμό εργασιών» (Πίνακας Ελέγχου \ Σύστημα και Ασφάλεια).

.

.

Επιλέγετε από τις «Ενέργειες» την «Δημιουργία βασικής εργασίας».

.

.

Πληκτρολογείτε το «Όνομα» και την «Περιγραφή» της εργασίας και πατάτε το κουμπί «Επόμενο» για να συνεχίσετε.

.

Στο «Έναυσμα» επιλέγετε «Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή μου» και μετά «Επόμενο».

.

Επόμενο

Capital Open Web Services