Κατά τρόπο πληρωμής

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των αγορών ανά τρόπο πληρωμής και συνολικά.

.