Τράπεζες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεστε. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα παραστατικά ταμείου και στα στοιχεία λογαριασμών και αξιογράφων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση τόσο της εγγραφής όσο και της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την εγγραφή μιας νέας τράπεζας ορίστε τον κωδικό, την ονομασία και τον λογαριασμό λογιστικής με τον οποίο συνδέεται.

.

Προηγούμενο

Κωδικοί Δ.Ο.Υ.