Ομάδες χρωμάτων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε ομάδες χρωμάτων. Δηλώστε αύξοντα αριθμό και περιγραφή.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο   και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης.  Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Προηγούμενο

Χρωματολόγια