Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των παραστατικών ταμείου. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε παραστατικό είναι:

 η ημερομηνία
 το παραστατικό
 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή ανάλογα με τη σειρά του παραστατικού
 η αξία κινήσεων του πελάτη ή του προμηθευτή ανάλογα με την σειρά του παραστατικού
 η αξία κινήσεων των αξιογράφων
 τα άλλα έξοδα
 η συνολική αξία
 αν είναι εκτυπωμένο, ακυρωμένο και αν έχει ενημερώσει την λογιστική.

.