Capital Open Web Services

Capital Open Web Services

 

Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού.

Τα web services είναι βασισμένα στην τεχνολογία RESTful και χρησιμοποιεί τη μορφή JSON για να ορίσει μια λειτουργία εκτέλεσης καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της εφαρμογής Capital BOS με 3rd party εφαρμογές.

 

Κατά την επιτυχή εγκατάσταση, η διεύθυνση URL για κλήσεις των Web Services είναι:

https://[Registered Name or Serial Number].oncloud.gr/s1services

Παράδειγμα:

https://401234567890.oncloud.gr/s1services

 

H μέθοδος κλήσης των Web services είναι POST.

Το Content-Type=application/json; charset=utf-8

 

Hints

●Τα web services δεν δουλεύουν στις εγκαταστάσεις επίδειξης (demo) του Capital, όπως επίσης και στην demo εταιρία (999). Για την ενεργοποιηση τους απαιτείται το αντίστοιχο module καθώς και ενεργή σύμβαση.
●Tα web services ενεργοποιούνται μέσα από το XMonitor (καρτέλα Options / Properties) του XServer και δεν απαιτούν επιπλέον ρυθμίσεις ή ειδικό software (IIS, Apache κλπ).
●Τα ονόματα των πινάκων και των πεδίων τους, μπορούν να βρεθούν στην εργασία του Capital “Schema Information” (Οργάνωση > Service).
Προηγούμενο

Τεχνικά θέματα