Σύνθετοι κωδικοί αναζήτησης

Οι σύνθετοι κωδικοί αναζήτησης αφορούν την αναζήτηση στο πεδίο «Κωδικός αναζήτησης» σύνθετων barcodes που περιέχουν εκτός από τον κωδικό του είδους και το βάρος ή την αξία.

.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο .

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\33.png

.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της εγγραφής.
 Μάσκα κωδικού: Εισάγετε συνολικά 13 χαρακτήρες.
 Οι δύο πρώτοι χαρακτήρες αφορούν το πρόθεμα barcode που αντιπροσωπεύει την ποσότητα / βάρος (29) ή την αξία (26).
 Οι χαρακτήρες 3 έως 7 με το γράμμα C αντιπροσωπεύουν τον κωδικό, που θα αναζητηθεί βάση του πίνακα «Τρόποι αναζήτησης ειδών».
 Οι χαρακτήρες 8 έως 12 με το γράμμα V αντιστοιχούν στην αξία του είδους, ενώ με το γράμμα Q αντιστοιχούν στο βάρος του.
 Ο χαρακτήρας F δεν αντιπροσωπεύει κάτι είναι όμως απαραίτητος για την δημιουργία της μάσκας κωδικού.
 Συντελεστής: Εισάγετε το συντελεστής με τον οποίο θα πολλαπλασιαστούν οι χαρακτήρες που αφορούν την αξία ή την ποσότητα ορίζεται στην αντίστοιχη στήλη.
 Ενεργή: Καθορίζετε αν είναι ενεργός ή όχι ο κωδικός αναζήτησης.

.

Για αποθήκευση των στοιχείων επιλέγετε «Καταχώρηση», ενώ για ακύρωση την αντίστοιχη επιλογή. Για διαγραφή μιας εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει.

.