Ενημέρωση δρομολογίου

Η εργασία χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του πεδίου «Δρομολόγιο» των παραστατικών πώλησης.

Στο πεδίο «Δρομολόγιο» καθορίζετε το δρομολόγιο που θα συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πεδίο των παραστατικών πώλησης. Με την χρήση των φίλτρων καθορίζετε το πλήθος των παραστατικών στα οποία θα εφαρμοστεί η επιλογή σας. Από την λίστα των επιλεγμένων παραστατικών έχετε την δυνατότητα αποεπιλογής αυτών.

Αν εκτός από το πεδίο «Δρομολόγιο» έχετε επιλέξει και το πεδίο «Καθαρισμός» τότε η εργασία θα εμφανίσει τα παραστατικά που έχουν το συγκεκριμένο δρομολόγιο και κατά την εκτέλεση της θα το αφαιρέσει από το σχετικό πεδίο.

.