Ημερολόγιο ενεργειών

Η εργασία σας δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης των ενεργειών που συνδέονται με τους πελάτες, τις επαφές τους και του χρήστη. Η εισαγωγή ενεργειών CRM και ενεργειών του χρήστη γίνεται με διπλό κλικ στο πεδίο της ημερομηνίας που επιλέξατε. Η εισαγωγή ενεργειών CRM γίνεται με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Για την καταχώρηση των ενεργειών του χρήστη τα στοιχεία που συμπληρώνετε είναι:

  • Τίτλος: Εισάγετε τον τίτλο της ενέργειας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
  • Έναρξη & Ώρα: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της ενέργειας.
  • Λήξη & Ώρα: Εισάγετε την ημερομηνία και την ώρα λήξης της ενέργειας.
  • Υπενθύμιση: Ορίστε αν θα υπάρξει υπενθύμιση για την συγκεκριμένη ενέργεια.
  • Χρώμα: Από προεπιλογή το πεδίο είναι συμπληρωμένο και αναφέρεται στο χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται οι ενέργειες του χρήστη στο σχετικό ημερολόγιο. Αν επιθυμείτε να το αλλάξετε επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
  • Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Εισάγετε περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
  • Σχόλια: Εισάγετε περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.

 

Στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, από το πεδίο «Επιλογή», επιλέγετε την προβολή των ενεργειών που επιθυμείτε (επαφών, ενεργειών CRM, χρήστη). Περαιτέρω κριτήρια, που επηρεάζουν τα δεδομένα προβολής, αποτελούν οι κατηγορίες προσώπων και ενεργειών CRM, η κατάσταση ενεργειών CRM και η επιλογή του χρήστη.

Η προβολή του ημερολογίου μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία ή και ετήσια. Η επιλογή της εβδομάδας, του μήνα ή του έτους γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής «Συνοπτικά» στα πεδία ημερομηνίας εμφανίζεται το σύνολο των ενεργειών ανά κατηγορία. Με διπλό κλικ πάνω στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας ενεργειών εμφανίζεται λίστα με τις σχετικές ενέργειες. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέξτε την και κάντε διπλό κλικ.  Οι συνολικές ενέργειες μια ημέρας εμφανίζονται το δεξί μέρος της οθόνης κάτω από το πλαίσιο της ημερομηνίας που έχετε επιλέξει. Για την εμφάνιση των λεπτομερειών μιας ενέργειας ενεργείστε όπως αναφέρεται παραπάνω.

Απενεργοποιώντας την επιλογή «Συνοπτικά» στα πεδία ημερομηνίας εμφανίζονται για τις ενέργειες που αφορούν:

  • τους πελάτες, το ονοματεπώνυμο του ατόμου επαφής, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η ενέργεια που συνδέεται με αυτό,
  • τον χρήστη, η ώρα έναρξης και λήξης και ο τίτλος της ενέργειας και
  • τις ενέργειες C.R.M. η ώρα έναρξης και λήξης, ο τίτλος, ο πελάτης, το όνομα του ατόμου επαφής του πελάτη και ο τύπος ενέργειας.

Για να ανανεώσετε το ημερολόγιο με τυχόν νέες ενέργειες επιλέξτε «Ανανέωση».

Η επιλογή «Συγχρονισμός» αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον ίδιο τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται  σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.