Κατά δρομολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήρια το δρομολόγιο, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη, και την περίοδο που θα επιλέξετε. Για κάθε δρομολόγιο εκτός από τον συνολικό τζίρο προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή, ο τζίρος πωλήσεων των ειδών και της παροχής υπηρεσιών

Προηγούμενο

Κατά μεταφορέα