Χώρες

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα των χωρών δραστηριοποίησης των πελατών και προμηθευτών σας. Οι τιμές του πίνακα διατίθενται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Η συμπλήρωση των πεδίων κωδικός, ονομασία και διεθνής κωδικός, είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.

.

Επόμενο

Γλώσσες