Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ

Η εφαρμογή παρουσιάζει πίνακα με τις σχετικές διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ τον οποίο μπορείτε να μεταβάλλετε. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών, των προμηθευτών και των ειδών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο ,αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση τόσο της εγγραφής όσο και της διαγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε «Ακύρωση».

Για την εγγραφή μιας νέας διάταξης ορίστε τον κωδικό της, εισάγετε την περιγραφή της, το άρθρο που επηρεάζει την συνάρτηση ΕΤΕΧΤ των ΕΑΦΔΣΣ και την αντίστοιχη διάταξη στα myDATA.

.

.