Παράμετροι ασφάλειας

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τις παραμέτρους ασφαλείας για τις ομάδες χρηστών συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία.

 Ομάδα χρηστών: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας την ομάδα χρηστών που επιθυμείτε. Οι ομάδες χρηστών δημιουργούνται στην αντίστοιχη εργασία στην οργάνωση λειτουργίας του συστήματος (Οργάνωση – Ασφάλεια/Χρήστες – Ομάδες χρηστών).
 Είσοδος σαν χρήστης του λειτουργικού: Καθορίστε αν η επιλεγμένη ομάδα χρηστών θα είναι χρήστες ή όχι του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή.
 Τρόπος εισόδου στην εφαρμογή: Καθορίστε αν η εισαγωγή στην εφαρμογή θα γίνεται με επιλογή από σχετική λίστα ή με πληκτρολόγηση.
 Μόνο μια είσοδος ανά χρήστη: Ορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι μία είσοδος ανά χρήστη στην εφαρμογή.
 Μέγιστος αριθμός προσπαθειών: Καθορίστε τον μέγιστο αριθμό προσπαθειών που επιτρέπονται για την εισαγωγή στην εφαρμογή.
 Ενέργεια αποτροπής: Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου κωδικού πρόσβασης καθορίστε αν θα υπάρχει και ποια θα είναι η ενέργεια που θα αποτρέπει την εισαγωγή των χρηστών.
 Λεπτά καθυστέρησης: Σε περίπτωση που έχει καθοριστεί στο προηγούμενο πεδίο «Ενέργεια αποτροπής» η τιμή «Καθυστέρηση» ορίστε σε πόσα λεπτά θα μπορέσει ο χρήστης να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης.
 Ελάχιστο μήκος κωδικών πρόσβασης: Ορίστε το ελάχιστο μήκος χαρακτήρων που θα πρέπει να έχει ο κωδικός πρόσβασης.
 Πολυπλοκότητα κωδικών πρόσβασης: Ορίστε τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα έχει ο κωδικός πρόσβασης.
 Ημέρες διάρκειας των κωδικών πρόσβασης: Ορίστε ανά πόσες ημέρες θα ζητείται η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης.
 Τήρηση ιστορικού κωδικών πρόσβασης: Επιλέξτε αν θα τηρείται ή όχι το ιστορικό των κωδικών πρόσβασης.

.