Υπολογισμός αριθμοδεικτών

Η εργασία σας επιτρέπει να υπολογίσετε τους αριθμοδείκτες των πελατών που αφορούν:

 την ηλικία απογραφής,
 το χρόνο ενηλικίωσης υπολοίπου,
 το μέσω χρόνο αποπληρωμής,
 την ηλικία των άληκτων και ληξιπρόθεσμων αξιογράφων και
 το χρόνο καθυστέρησης εξόφλησης αξιογράφων.

Ορίστε τους επιθυμητούς πελάτες και επιλέξτε «Εκτέλεση». Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των οικονομικών στοιχείων του πελάτη και στην εργασία ανάλυση υπολοίπων πελατών.

.