Κινήσεις περιόδου

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των κινήσεων των ειδών για δοτό ημερολογιακό διάστημα.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε είδος την καθορισμένη περίοδο αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή,
 την μονάδα μέτρησης και
 για την προηγούμενη περίοδο και την περίοδο που καθορίσατε την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο

Επόμενο

Ημερολόγιο