Φίλτρα αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήστε συνθήκες που θα σας διευκολύνουν στην αναζήτηση των εγγραφών σας στις εργασίες εξερεύνησης, που υπάρχουν στα κυκλώματα της εφαρμογής.

Αρχικά επιλέξτε την εργασία στην οποία επιθυμείτε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και αμέσως μετά καθορίστε αν θα είναι ορατές σε όλους τους χρήστες ή σε μια ομάδα χρηστών ή σε ατομικό επίπεδο ανά χρήστη. Οι ρυθμίσεις που γίνονται σε επίπεδο χρήστη υπερτερούν όλων των άλλων.

Για να προσθέσετε κάποιο φίλτρο επιλέξτε το εικονίδιο συν (+) και για να το διαγράψετε το εικονίδιο μείον (-). Κατά την προσθήκη ενός φίλτρου το πεδίο «Περιγραφή» συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξοντα αριθμό του, μπορείτε να τον διαγράψετε και να εισάγετε την ονομασία του φίλτρου. Στην συνέχεια πατώντας στο εικονίδιο ορίστε τις συνθήκες ή τις ομάδες συνθηκών που θα συνδέονται με το συγκριμένο φίλτρο. Για την διαγραφή κάποιας συνθήκης επιλέξτε (x) ή από το εικονίδιο μπορείτε να επιλέξετε την συνολική διαγραφή των συνθηκών.

Μετά τον καθορισμό κάποιας συνθήκης πατώντας «Έλεγχος» η εφαρμογή σας παρουσιάζει τις εγγραφές που ανταποκρίνονται στα δεδομένα της συνθήκης. Για να ολοκληρωθεί η εργασίας σας πατήστε «Καταχώρηση». Για ακύρωση οποιασδήποτε ενέργειας πατήστε αντίστοιχα «Ακύρωση».

.