Εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να εκτυπώσετε τις εκτυπώσεις που σχεδιάσατε στην παρακάτω εργασία «Σχεδίαση». Αρχικά επιλέγετε το αρχείο που επιθυμείτε και έπειτα μια από τις εκτυπώσεις που έχετε σχεδιάσει γι’ αυτό. Συνεχίστε να εργάζεστε όπως και στις υπόλοιπες εκτυπώσεις τις εφαρμογής.

.

Επόμενο

Σχεδίαση