Ενημέρωση στοιχείων προηγ. χρήσης

Αν υπάρχει προηγούμενη χρήση, η εργασία επανενημερώνει τα στοιχεία των αθροιστών της προηγούμενης χρήσης που τηρούνται στην τρέχουσα. Επιλέξτε ποια στοιχεία θα ελεγχθούν (ειδών, υπηρεσιών, πωλητών, πελατών, προμηθευτών, λογαριασμών και Εσόδων – Εξόδων) και πατήστε «Εκτέλεση». Μετά το τέλος της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.