Κατά τρόπο πληρωμής

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των πωλήσεων ανά τρόπο πληρωμής και συνολικά.

.

Προηγούμενο

Κατά πωλητή