Δρομολόγια πωλήσεων

Με την συγκεκριμένη εργασία σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε τα δρομολόγια παράδοσης των ειδών. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των παραστατικών πώλησης.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την προσθήκη ενός νέου δρομολογίου πώλησης εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή του.

.