Στατιστική

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων του εξοπλισμού.

.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

.

Για κάθε εξοπλισμό προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, ο τύπος, το είδος του συσχετισμού, το πρόσωπο που συνδέεται και η παρατήρηση. Για κάθε υπηρεσία του εξοπλισμού προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα, η αξία, αξία ΦΠΑ και η συνολική αξία.

Ο κωδικός του εξοπλισμού και της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο