Τρόποι αποστολής

Με την συγκεκριμένη επιλογή διαχειρίζεστε τον πίνακα με τους τρόπους αποστολής των ειδών. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στα στοιχεία του προμηθευτή και στις συναλλαγές με τους προμηθευτές. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να συμβάλλει στον υπολογισμό των εκπτώσεων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε τρόπο αποστολής είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του τρόπου αποστολής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του τρόπου πληρωμής.
 Περιγραφή: : Εισάγετε την περιγραφή του τρόπου αποστολής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του τρόπου πληρωμής.
 Έκπτωση: Εισάγετε το ποσοστό έκπτωσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο αποστολής.
 Έκπτωση 2: Εισάγετε το δεύτερο ποσοστό έκπτωσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο αποστολής.
 Εφαρμογή έκπτωσης: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το πεδίο εφαρμογής της έκπτωσης (συνολική έκπτωση παραστατικού ή έκπτωση γραμμής παραστατικού ή διαμορφώνει τιμή γραμμής).
 Κωδικός Intrastat: Εισάγετε τον κωδικό Intrastat που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένη τρόπο αποστολής. Ο κωδικός χρησιμοποιείται για την εκτύπωση της στατιστικής κατάστασης Intrastat αγορών.

.