Πελάτες

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τις κινήσεις πελατών και ο τρόπος λειτουργίας της είναι ίδιος με αυτόν των αποθεμάτων.

.

Προηγούμενο

Πάγια

Επόμενο

Προμηθευτές