Εκκαθάριση τρίτων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης εκκαθάρισης των πωλήσεων που έχουν γίνει για λογαριασμό τρίτων. Με βάση τον προμηθευτή, την περίοδο και τον αποθηκευτικό χώρο που ορίσατε για κάθε επιλεγμένο είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 το υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου από αυτήν που ορίσατε
 για την περίοδο που επιλέξατε η ποσότητα παραλαβών, λοιπών εξαγωγών και πωλήσεων καθώς και η αξία και το ΦΠΑ πωλήσεων,
 η προμήθεια των πωλητών
 το ΦΠΑ προμήθειας και
 το νέο υπόλοιπο.

.

Στο τέλος της εκτύπωσης αναφέρονται τα παρακάτω σύνολα:

 η αξία των πωλήσεων για λογαριασμό του προμηθευτή
 το ΦΠΑ των πωλήσεων
 η προμήθεια των πωλητών
 το ΦΠΑ των προμηθειών και
 το υπόλοιπο προς απόδοση στο προμηθευτή (αξία πωλήσεων + ΦΠΑ πωλήσεων – προμήθεια πωλητή – ΦΠΑ προμήθειας).

.

Προηγούμενο

Εγγυήσεις Serial numbers

Επόμενο

Κωδικοί Barcode