Άδειες / Εξαιρέσεις

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αργιών/εξαιρέσεων κατά εργαζόμενο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρουν για κάθε εργαζόμενο:

 τον κωδικό,
 την επωνυμία,
 την ημερομηνία, την κατάσταση και παρατηρήσεις που αφορούν την αργία/εξαίρεση.

.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο