Ειδικοί φόροι πωλήσεων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των συντελεστών των εξόδων/φόρων πωλήσεων που έχουν «Είδος υπολογισμού» = Κατά είδος. Για κάθε είδος που έχει στα στοιχεία του καθορισμένο ειδικό φόρο πωλήσεων προβάλλεται ο κωδικός, η περιγραφή του, η μονάδα μέτρησης, ο συντελεστής του εξόδου/φόρου και η ελάχιστη τιμή για την επιβολή του.

Ο κωδικός των ειδών και των πελατών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

Προηγούμενο

Κωδικοί Barcode