Μεταφορείς

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήστε τον πίνακα των μεταφορέων που χρησιμοποιείτε για την διακίνηση των ειδών. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών καθώς και στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την εγγραφή ενός μεταφορέα εισάγετε τον κωδικό, την περιγραφή και τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν είναι ενεργός επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Όχι».

.