Αρίθμηση άρθρων

Η εργασία σας επιτρέπει την αρίθμηση των άρθρων. Επιλέξτε το ημερολόγιο (γενικό, εγγραφών ισολογισμού, πληροφόρησης ή αναλυτικής) στο οποίο θέλετε να δώσετε αρίθμηση και καθορίστε την ημερομηνία μέχρι την οποία θα ληφθούν υπόψη οι κινήσεις των λογαριασμών. Επιλέξτε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία.

.