Κινήσεις με/χωρίς ανάλυση

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή των κινήσεις των λογαριασμών που αναλύονται. Με [Enter] προβάλλεται η φόρμα ανάλυσης που εμφανίζεται και στις γραμμές των άρθρων. Μπορούμε να επιλέξουμε μόνο τις κινήσεις χωρίς ανάλυση, για να συμπληρώσουμε τις αναλύσεις τους, ή τις κινήσεις με ανάλυση για να προχωρήσουμε σε αλλαγές στις αναλύσεις τους.

.