Ημερολόγιο επαφών

Η εργασία σας δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης των ονομαστικών εορτών των ατόμων επαφής των πελατών και των προμηθευτών. Επίσης επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει προσωπικές εγγραφές.

Η εισαγωγή των προσωπικών εγγραφών γίνεται με διπλό κλικ στο πεδίο της ημερομηνίας που επιλέξατε. Υποχρεωτικό πεδίο για την καταχώρηση της εγγραφής είναι ο «Τίτλος». Εκτός από την ημερομηνία έναρξης και λήξης που εισάγονται αυτόματα μπορείτε ακόμα να ορίστε ώρα έναρξης, λήξης και υπενθύμισης. Το χρώμα της ενέργειας είναι καθορισμένο υπάρχει όμως η δυνατότητα αλλαγής. Αν επιθυμείτε προσθέστε παρατηρήσεις και σχόλια που αφορούν την ενέργεια.

Στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, από το σχετικό πεδίο, επιλέγετε την προβολή των ενεργειών που επιθυμείτε (επαφών, χρήστη). Περαιτέρω κριτήρια, που επηρεάζουν τα δεδομένα προβολής, αποτελούν οι κατηγορίες επαφών (πελατών, προμηθευτών) και χρηστών.

Η προβολή του ημερολογίου μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μηνιαία ή και ετήσια. Η επιλογή της εβδομάδας, του μήνα ή του έτους γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Η επιλογή «Πρόγραμμα» παρουσιάζει την χρονική λίστα (timeline) των εγγραφών του ημερολογίου.

Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής «Συνοπτικά» στα πεδία ημερομηνίας εμφανίζεται το σύνολο των ενεργειών ανά κατηγορία. Με διπλό κλικ πάνω στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας ενεργειών εμφανίζεται λίστα με τις σχετικές ενέργειες. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέξτε την και κάντε διπλό κλικ.  Οι συνολικές ενέργειες μια ημέρας εμφανίζονται το δεξί μέρος της οθόνης κάτω από το πλαίσιο της ημερομηνίας που έχετε επιλέξει. Για την εμφάνιση των λεπτομερειών μιας ενέργειας ενεργείστε όπως αναφέρεται παραπάνω.

Απενεργοποιώντας την επιλογή «Συνοπτικά» στα πεδία ημερομηνίας εμφανίζονται για ενέργειες που αφορούν πελάτες και προμηθευτές, το ονοματεπώνυμο του ατόμου επαφής  και η κατηγορία της ενέργειας που συνδέεται με αυτό (εορτή) και για τις ενέργειες που αφορούν τον χρήστη ο τίτλος της ενέργειας. Για να ανανεώσετε το ημερολόγιο με τυχόν νέες ενέργειες επιλέξτε «Ανανέωση».

Η επιλογή «Συγχρονισμός» αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον ίδιο τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται  σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.

Προηγούμενο

Επαφές προμηθευτών