Διαβίβαση κατά ΑΦΜ

Η εκτύπωση εμφανίζει κατά ΑΦΜ προμηθευτή το πλήθος και την αξία των παραστατικών αγοράς, των εγγραφών myDATA που έχουν ληφθεί από τον συγκεκριμένο προμηθευτή και την μεταξύ τους διαφορά.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο