Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου των λογαριασμών για την περίοδο που επιθυμείτε. Για κάθε επιλεγμένο λογαριασμό προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή
 το χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό απογραφής
 τα προοδευτικά ποσά χρέωσης και πίστωσης και
 το υπόλοιπο.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο