Τιμοκατάλογος

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών σας.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε υπηρεσία είναι:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η χονδρική και λιανική τιμή,
 το ποσοστό έκπτωσης,
 η λιανική και χονδρική τιμή e-shop και
 το ποσοστό έκπτωσης e-shop.

.

.